INVIXO & VENZO VINDER SKI-AFTALE

INVIXO Consulting Group A/S
Henrik Holt Kjær, CEO
+45 38 60 00 01
info@invixo.com

 

Dato:
København, 24. maj 2019

 

INVIXO & VENZO VINDER SKI-AFTALE

Vækstvirksomhederne INVIXO og VENZO i konsortium indgår rammeaftale med SKI

 

INVIXO Consulting Group A/S har i samarbejde med VENZO A/S vundet adgang til den attraktive aftale SKI 02.18 – ”It-løsninger og -projekter” – som er udbudt af Staten og Kommunernes Indkøbsservice og dækker teknologierne SAP, Microsoft, Oracle samt Open Source. Aftalen træder i kraft ultimo maj 2019 og løber i op til 4 år.

INVIXO administrerer som befuldmægtiget aftalen for konsortiet, og det er samtidig første gang, at INVIXO kvalificerer sig til at levere ydelser til den store offentlige sektor, mens VENZO allerede har en solid track record med flere tidligere vundne SKI-aftaler.

Både INVIXO og VENZO fokuserer på at hjælpe kunder med digitalisering og innovation –mens INVIXO har sin oprindelse indenfor SAP er VENZO en af de stærkeste spillere indenfor Microsoft. Begge virksomheder har i dag bredere services, og tilsammen dækker vi alle de inkluderede teknologier i aftalen. Vi ser frem til enkeltvis og i fællesskab at servicere det offentlige med stærke kompetencer og løsninger. udtaler INVIXO Consulting Groups CEO, Henrik Holt Kjær.

Aftalen inkluderer software og services indenfor kunstig intelligens, hvilket er et stort fokusområde indenfor den offentlige sektor. Vi startede INVIXOs satsning indenfor kunstig intelligens meget tidligt, så vi er klar til både at levere solid rådgivning samt at assistere kunderne med selve implementering og drift. fortsætter Henrik Holt Kjær.

INVIXO blev stiftet i 2015, og virksomheden har siden vækstet voldsomt på at levere serviceydelser indenfor en række af ovenstående teknologier. Det her er jo en anerkendelse af, at INVIXO og VENZO, der blev etableret i 2007, begge er seriøse, etablerede og konkurrencedygtige spillere indenfor den offentlige sektor – og er et vigtigt skridt for INVIXO på vores rejse mod at blive et af de førende konsulenthuse indenfor landets grænser.

For yderligere information www.invixo.com og www.venzo.com

 

English version below:

Date:
Copenhagen, 24. May 2019
 

INVIXO & VENZO WIN SKI-CONTRACT

The growth enterprises INVIXO and VENZO in consortium enter into a framework agreement with SKI

 

INVIXO Consulting Group A/S has in collaboration with VENZO A/S won access to the attractive SKI 02.18 – “IT-solutions and -projects” agreement, which is supplied by The State and Municipals procurement service, covering technologies such as SAP, Microsoft, Oracle as well as Open Source. The agreement goes into action ultimo May 2019 and covers the following 4 years.

INVIXO is administering the contract as representative of the consortium, and it is as well the first time that INVIXO qualifies to deliver solutions to the big Danish public sector, while VENZO has a solid track record of several previous agreements with SKI.

Both INVIXO  and VENZO are focusing on assisting customers with digitalization and Innovation – while INVIXO has its origin in SAP, VENZO is one of the strongest players in Microsoft. “Both organizations have a broad range of services, and together we are capable of covering all the included technologies in the contract. We are looking forward to individually and in collaboration to assist the public sector with strong competencies and solutions” says Henrik Holt Kjær, CEO of INVIXO Consulting Group

”The agreement includes software and services in the field of Artificial Intelligence, which is a major focus area within the public sector. We started INVIXO’s journey in Artificial Intelligence very early, meaning that we are ready to deliver solid advisory around as well as assisting customers with the actual implementation and operation of Artificial Intelligence solutions” Henrik Holt Kjær continues.

INVIXO was founded in 2015, and the organization has since grown tremendously to delivering services in a number of the abovementioned technologies. This is a recognition of that INVIXO and VENZO both are serious, solidly established and competitive players within the public sector – and is an important step for INVIXO on our journey towards becoming one of the leading consultancies inside national borders.

For more information www.invixo.com and www.venzo.com.

 

 

 

Louise Hjelmsmark joins INVIXO Consulting Group A/...
BECOME THE FIRST TO BREAK THE CODES AT INVIXO CODE...